Laguna Phuket Triathlon Team Relay

ไตรกีฬา ประเภททีม

lpt_2014การแข่งขันประเภททีม

วันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558

ระยะทางการแข่งขันแต่ละประเภทกีฬา ว่ายน้ำ 1,800 เมตร ปั่นจักรยาน 55 กม. วิ่ง 12 กม.

อัตราค่าสมัคร 10,500 บาท/ทีม

พร้อมจับมือกันแข่ง?

การแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ขอเชิญนักกีฬาร่วมจับมือกับเพื่อนนักกีฬา เพื่อแสดงศักยภาพของนักกีฬาแต่ละประเภท ในแต่ละระยะทาง ซึ่งประกอบด้วย ว่ายน้ำ ว่ายน้ำ 1,800 เมตร ปั่นจักรยาน 55 กม. วิ่ง 12 กม. นักว่ายน้ำ นักปั่นจักรยาน และนักวิ่ง อายุ 18 ปีขึ้นไป ฝึกซ้อมอย่างมีวินัย และเตรียมพร้อมสุขภาพร่างกายลงสนาม ทีมผสมชาย/หญิงสามารถ เข้าร่วมแข่งขันได้

กติกาการแข่งขันประเภททีมชาเล็นจ์ คอปอร์เรท

1. ปฎิบัติตามกฎกติกาสำหรับประเภทบุคคล ยกเว้นกรณีกติกานั้นขัดกับการแข่งขันประเภททีม
2. นักกีฬาประเภททีมในกีฬาใด หากแทรกแซง หรือ ขัดขวาการแข่งขันของนักกีฬาประเภทบุคคล เพื่อทำให้เสีย ประโยชน์ หรือ โอกาส จะถูกปรับโทษออก นอกจากนี้รวมถึงปั่นจักรยานในพื้นที่ระยะ 14 เมตรของนักกีฬา ประเภทอาชีพจะถูกปรับ โทษออกทั้งทีม
3. หนึ่งทีมจะได้รับไมโครชิพจับเวลา 1 ตัว ในวันลงทะเบียนพร้อมหมายเลข เพื่อส่งต่อตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.1 นักว่ายน้ำส่งต่อให้นักปั่นจักรยานในพื้นที่จอดจักรยานของทีมตนเท่านั้น
3.2 นักปั่นจักรยานส่งต่อให้นักวิ่งในพื้นที่จอดจักรยานของทีมตนเช่นกัน
3.3 นักกีฬาทุกประเภทกีฬาต้องใสไมโครชิพบริเวณข้อเท้าเท่านั้น
4. หากไม่ส่งมอบไมโครชิพในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น หรือ ไม่สวมชิพบริเวณข้อเท้าขณะเข้าเส้นชัยคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่แสดง ผลเวลา แข่งขันอย่างเป็นทางการสำหรับทีมนั้นๆ
5. สมาชิกในทีมทั้ง 3 คน จะต้องเขียน/ติดเบอร์ในจุดเปลี่ยนการแข่งขันภายในเวลา 06.15 น.
กติกาเส้นทางว่ายน้ำ
6. ปล่อยตัวเวลาประมาณ 06.45 น. (ปล่อยตัวครั้งที่ 3)
7. สวมหมวกว่ายน้ำของการแข่งขันเท่านั้น ถอดได้เมื่อส่งไมโครชิพให้นักปั่นจักรยาน ในพื้นที่ส่งมอบแล้วกติกาเส้น ทางจักรยาน
กติกาเส้นทางจักรยาน
8. ต้องจอดจักรยานในพื้นที่จัดไว้ภายในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 17.00 น. ไม่อนุญาตให้นำ จักรยานออกจากพื้นที่จนกระทั่งได้รับมอบไมโครชิพจากนักว่ายน้ำ ฝ่าฝืนอาจถูกปรับออก หรือ ไม่อนุญาตแข่งขันจักรยาน
9. หลังรับไมโครชิพจากนักว่ายน้ำแล้ว ให้ลากจักรยานผ่านจุดเชคพอยท์เวลาบริเวณประตูทางออก ก่อนขึ้นจักรยานในพื้นที่ที่ กำหนด ฝ่าฝืนถูกปรับโทษเวลา
10. หลังส่งต่อไมโครชิพให้นักวิ่งในพื้นที่จอดจักรยานของทีมแล้ว ให้จอดจักรยานในพื้นที่ดังกล่าวจนถึงเวลาเปิดนำจักรยานออก ฝ่าฝืน หรือ ขึ้นจักรยานอีกครั้งหลังผ่านจุดเชคพอยท์เวลาเพื่อขี่เข้าจุดจอดจักรยานของทีม จะถูกปรับออกทันที
กติกาเส้นทางวิ่ง
11. ไม่อนุญาตให้นักว่ายน้ำหรือนักปั่นจักรยานของทีมรอรับนักวิ่งในพื้นที่หลังเส้นชัย ให้รอรับหลังบริเวณดังกล่าวเพื่อความเรียบ ร้อยในการจัดการพื้นที่
12. นักวิ่งต้องคืนไมโครชิพหลังเส้นชัย เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน มิฉะนั้นจะไม่รับผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ