Challenge Laguna Phuket

ไตรกีฬาชาเล็นจ์ ลากูน่า ภูเก็ต

ไตรกีฬาชาเล็นจ์ ลากูน่า ภูเก็ต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

เพื่อรวมสานต่อการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมกับ สหพันธ์ไตรกีฬาชาเล็นจ์ จัดการแข่งขัน ไตรกีฬา ชาเล็นจ์ ครั้งที่ 3 ระยะทางทั้งสิ้น 113 กิโลเมตร ทั้งนี้จะมีการจัดสัปดาห์ไตรกีฬาชาเล็นจ์ ลากูน่า ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ลากูน่า โกรฟ ลากูน่า ภูเก็ต เพื่อต้อนรับนักไตรกีฬา ผู้ติดตามและผู้เข้าชมจากนานาประเทศกว่า 45 ประเทศทั่วโลก

การแข่งขันประเภทบุคคล

วันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558

ระยะทางแข่งขัน ว่ายน้ำ 1.9 กม. ปั่นจักรยาน 90 กม. วิ่ง 21 กม.

อัตราค่าสมัคร 4,000 บาท/คน

หมายเหตุ:
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ เวลา 23.59 น. วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558