Schedules Guides

กำหนดการ

การแข่งขันไตรกีฬาชาเล็นจ์ ลากูน่า ภูเก็ต ประจำปี 2558

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน
09.00 น. – 17.00 น. บริการซ่อมบำรุงจักรยาน ลากูน่า โกรฟ
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน
07.00 น ฝึกซ้อมวิ่ง ลากูน่า โกรฟ – เส้นทางวิ่ง
07.00 น. – 17.00 น. บริการซ่อมบำรุงจักรยาน ลากูน่า โกรฟ
08.00 น. ฝึกซ้อมจักรยานพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลากูน่า โกรฟ – เส้นทางจักรยาน
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน
09.00 น. – 17.00 น. บริการซ่อมบำรุงจักรยาน  ลากูน่า โกรฟ
10.00 น. ชี้แจงกฎกติกาแข่งขันนักไตรกีฬาอาชีพ ดุสิต ฮอล, โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
10.00 น. – 17.00 น. นักกีฬา ลงทะเบียน ลากูน่า โกรฟ
10.00 น. – 17.00 น. งานแสดงสินค้าไตรกีฬา ลากูน่า โกรฟ
10.00 น. – 17.00 น. นักไตรกีฬานำฝากจักรยาน ลากูน่า โกรฟ
10.00 น. ชี้แจงกฎกติกาแข่งขัน เป็นภาษาญี่ปุ่น ดุสิต ฮอล, โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต  
12.00 น. ชี้แจงกฎกติการแข่งขัน เป็นภาษาอังกฤษ/ไทย ลากูน่า ละติจูด
13.30 น. แถลงข่าวสัปดาห์ไตรกีฬา ลากูน่า โกรฟ
18.00 น. งานเลี้ยง พาสต้า ปาร์ตี้ ลากูน่า ละติจูด
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน
05.00 น. – 06.15 น. นักกีฬารายงานตัวและเขียนหมายเลข ลากูน่า โกรฟ
05.00 น. – 09.30 น. บริการซ่อมจักรยาน ลากูน่า โกรฟ
05.30 น. – 06.15 น. นักกีฬาเตรียมพร้อม ณ จุดปล่อยตัวว่ายน้ำ ชายหาดโรงแรมเอ้าริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท
05.00 น. – 13.00 น. บริการปฐมพยาบาล ลากูน่า โกรฟ
เริ่มการแข่งขัน
06.30 น. ปล่อยตัวแนวหน้าชาย ชายหาดโรงแรมเอ้าริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช
รีสอร์ท
06.31 น. ปล่อยตัวแนวหน้าหญิง
06.35 น. ปล่อยตัวครั้งที่ 1
06.40 น. ปล่อยตัวครั้งที่ 2
06.45 น. ปล่อยตัวครั้งที่ 3
06.46 น. เรือเฟอร์รี่รับแขกวีไอพีจากชายหาดไปจุดเปลี่ยนการแข่งขัน ลากูน่า โกรฟ
06.55 น. (โดยประมาณ) นักกีฬาคนแรกว่ายน้ำเข้าสู่ทางขึ้นจากลากูน จุดเปลี่ยนการแข่งขัน ลากูน่า โกรฟ
07.00 น. – 11.30 น. แขกผู้มีเกียรติชมการแข่งขัน ลากูน่า โกรฟ
07.30 น. (โดยประมาณ) ปล่อยตัวนักวิ่งมหาสนุก
08.00 น. – 15.00 น. งานแสดงสินค้าไตรกีฬา ลากูน่า โกรฟ – เต็นท์ใหญ่
08.10 น. (โดยประมาณ) นักกีฬาคนแรก ปั่นจักรยานเข้าสู่จุดเปลี่ยน ลากูน่า โกรฟ
08.55 น. (โดยประมาณ) นักกีฬาคนแรก เข้าสู่เส้นชัย
09.00 น. – 13.00 น. พื้นที่นักกีฬาหลังเส้นชัยเปิดบริการ
09.30 น. – 10.30 น. สื่อมวลชนสัมภาษณ์นักกีฬาอาชีพ ลากูน่า โกรฟ – รับรองวีไอพี เต็นท์ใหญ่
10.30 น. – 13.00 น. เปิดนำจักรยานออก จุดเปลี่ยนการแข่งขัน ลากูน่า โกรฟ
12.45 น. (โดยประมาณ) นักกีฬาคนสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัย ลากูน่า โกรฟ
13.00 น. สิ้นสุดการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนนำจักรยานออกก่อนเวลา 13.00 น. จุดเปลี่ยนการแข่งขัน ลากูน่า โกรฟ
13.00 น. ปิดบริการพยาบาล ใช้บริการได้ที่คาแนล วิลเลจ ลากูน่า โกรฟ / คาแนล วิลเลจ
17.00 น. – 18.00 น. ค็อกเทลปาร์ตี้ ลากูน่า ละติจูด
18.00 น. – 23.00 น. งานเลี้ยงมอบรางวัล
19.00 น. พิธีมอบรางวัล
22.30 น. งานเลี้ยงหลังปาร์ตี้ ซาน่า บีช คลับ, โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน
11.00 น. – 17.00 น. บริการซ่อมจักรยาน ลากูน่า โกรฟ
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน
07.00 น. – 17.00 น. บริการซ่อมจักรยาน ลากูน่า โกรฟ
08.00 น. ฝึกซ้อมจักรยานพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลากูน่า โกรฟ – เส้นทางจักรยาน
15.00 น. – 16.00 น. การแข่งขันว่ายน้ำข้ามทะเล ชายหาดโรงแรมเอ้าริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน
07.00 น. – 10.00 น. ฝึกซ้อมว่ายน้ำ, รับฝากกระเป๋า (ไม่มีเจ้าหน้าชายฝั่ง) ชายหาดโรงแรมเอ้าริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท
07.00 น. – 17.00 น. บริการซ่อมจักรยาน ลากูน่า โกรฟ
18.00 น. งานเลี้ยงพบนักกีฬาอาชีพ แคสชัวลิน่า บีช คลับ, โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน
07.00 น. – 10.00 น. ฝึกซ้อมว่ายน้ำ, รับฝากกระเป๋า (ไม่มีเจ้าหน้าชายฝั่ง) ชายหาดโรงแรมเอ้าริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท
09.00 น. – 17.00 น. บริการซ่อมจักรยาน ลากูน่า โกรฟ
09.00 น. – 17.00 น. นักกีฬาลงทะเบียน
09.00 น. – 17.00 น. งานแสดงสินค้าไตรกีฬา
10.00 น. – 17.00 น. นักไตรกีฬานำฝากจักรยาน
10.00 น. ชี้แจงกติกาแข่งขันนักไตรกีฬาอาชีพ ดุสิต ฮอล, โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
12.00 น. ชี้แจงกติกา เป็นภาษาอังกฤษ/ไทย ลากูน่า ละติจูด
13.00 น. ชี้แจงกติกา เป็นภาษาญี่ปุ่น ดุสิต ฮอล, โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
18.00 น. งานเลี้ยง พาสต้า ปาร์ตี้ ลากูน่า ละติจูด
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน
05.00 น. นักกีฬารายงานตัว เขียนหมายเลขการแข่งขัน ลากูน่า โกรฟ
05.00 น. – 06.30 น. บริการซ่อมจักรยาน
05.00 น. – 16.00 น. บริการปฐมพยาบาล
05.30 น. – 06.15 น. นักกีฬาเตรียมพร้อม ณ จุดปล่อยตัวว่ายน้ำ ชายหาดโรงแรมเอ้าริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท
06.00 น จุดเปลี่ยนการแข่งขันปิดรับรายงานตัว จุดเปลี่ยนการแข่งขัน ลากูน่า โกรฟ
  เริ่มการแข่งขัน  
06.30 น. ปล่อยตัวแนวหน้าชาย ชายหาดโรงแรมเอ้าริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท
06.31 น. ปล่อยตัวแนวหน้าหญิง
06.36 น. ปล่อยตัวครั้งที่ 1
06.42 น. ปล่อยตัวครั้งที่ 2
06.47 น. ปล่อยตัวครั้งที่ 3
06.50 น. เรือเฟอร์รี่รับแขกวีไอพีจากชายหาดไปจุดเปลี่ยนการแข่งขัน ลากูน่า โกรฟ
06.55 น. (โดยประมาณ) นักกีฬาคนแรกว่ายน้ำเข้าสู่ทางขึ้นจากลากูน จุดเปลี่ยนการแข่งขัน ลากูน่า โกรฟ
07.00 น. – 15.00 น. แขกผู้มีเกียรติชมการแข่งขัน ลากูน่า โกรฟ
08.00 น. – 15.00 น. งานแสดงสินค้าไตรกีฬา ลากูน่า โกรฟ – เต็นท์ใหญ่
09.10 น. (โดยประมาณ) นักกีฬาคนแรก ปั่นจักรยานเข้าจุดเปลี่ยน จุดเปลี่ยนการแข่งขัน ลากูน่า โกรฟ
10.30 น. (โดยประมาณ) นักกีฬาชายคนแรกเข้าสู่เส้นชัย ลากูน่า โกรฟ
10.30 น. – 15.00 น. พื้นที่นักกีฬาหลังเส้นชัยเปิดบริการ
10.50 น. (โดยประมาณ) นักกีฬาหญิงคนแรกเข้าสู่เส้นชัย
11.30 น. – 12.30 น. แถลงข่าวผลการแข่งขัน ลากูน่า โกรฟ – รับรองวีไอพี เต็นท์ใหญ่
12.00 น. เปิดการจราจรปกติ – นักปั่นจักรยานขึ้นรถปิดท้ายขบวนกลับ เส้นทางจักรยาน
12.00 น. – 15.30 น. เปิดนำจักรยานออก จุดเปลี่ยนการแข่งขัน ลากูน่า โกรฟ
15.00 น. เส้นชัยปิดทำการ ลากูน่า โกรฟ
15.30 น. สิ้นสุดการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนนำจักรยานออกก่อนเวลา 15.30 น. จุดเปลี่ยนการแข่งขัน ลากูน่า โกรฟ
15.30 น. ปิดบริการปฐมพยาบาล ใช้บริการได้ที่คาแนล วิลเลจ ลากูน่า โกรฟ / คาแนล วิลเลจ
17.30 น. – 18.30 น. ค็อกเทลปาร์ตี้ ลากูน่า ละติจูด
18.30 น. – 23.00 น. งานเลี้ยงมอบรางวัล
19.00 น. พิธีมอบรางวัล
22.30 น. งานเลี้ยงหลังปาร์ตี้ ซาน่า บีช คลับ, โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน
10.00 น. – 14.00 น. บริการซ่อมจักรยาน ลากูน่า โกรฟ
18.00 น. – 22.00 น. งานเลี้ยงอาสาสมัคร ลากูน่า ละติจูด