Challenge Family announces Challenge Laguna Phuket Tri-Fest

ไตรกีฬา ชาเล็นจ์

การแข่งขันไตรกีฬา ชาเล็นจ์ เป็นที่ยอมรับอย่างยิ่งในทวีปยุโรปและหลากหลายทวีป ในการจัดการแข่งขันซีรีย์ ไตรกีฬาทางไกลสนามแข่งขันได้รับการคัดเลือกจากสถานที่และเส้นทางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโดดเด่นในแต่ละประเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตให้กับผู้เข้าแข่งทุกเพศ ทุกวัย ในทุกรูปแบบและสร้างแรง บันดาลในแวดวงกีฬาและนักกีฬาหน้าใหม่

ประวัติไตรกีฬา ชาเล็นจ์

ประวัติชาเล็นจ์